Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Dotace na účast na zahraničních veletrzích

Dne 2. dubna 2012 bylo vyhlášeno druhé prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 2. května 2012 prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. srpna 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. červen 2012, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 30. září 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.
V případě zájmu o bližší informace o programu MARKETING a možnosti využití specializovaných služeb PVTP II pro přípravu žádosti o dotaci a související dokumentace kontaktujte BIC Plzeň.