Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Poskytované služby

Poskytované služby klientům PVTP II

Poskytované služby začínajícím i rostoucím inovačním firmám


Začínajícím i rostoucím inovačním firmám v rámci projektu PVTP II nabízíme cenově zvýhodněné specializované služby spojené s přípravou a realizací jejich inovačních projektů. Na základě analýzy potřeb firmy je vybrán odpovídající soubor specializovaných služeb obsahující např. poradenskou činnost nebo asistenci při zpracování dokumentace či informační servis, pomoc při navázání kontaktů, apod.

Hlavní soubor nabízených služeb:

- poradenství pro podnikání, obsahující například:

 • zpracování podnikatelských plánů, studií proveditelností,
 • asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů,
 • asistence při zpracování finančních plánů,
 • poradenství ke vstupu na zahraniční trhy,
 • dotační poradenství,

- služby v oblasti transferu technologií, obsahující například:

 • vyhledání nových technologií dle potřeb firem,
 • identifikování nových poznatků pro transfer,
 • poradenství k ochraně duševního vlastnictví,
 • propojování výzkumné a aplikační sféry, poskytování asistence pro navazování jejich spolupráce,
 • informování o možnostech podpory aplikovaného výzkumu a vývoje, identifikace vhodných programů podpory,
 • příprava projektů aplikovaného výzkumu a vývoje,
 • asistence pro navazování mezinárodní technologické spolupráce,

Dále mohou firmy využívat účast na vzdělávacích, informačních nebo networkingových akcích dle aktuální nabídky.
Více informací o poskytovaných službách a možnostech využití podpory na jejich čerpání poskytne:

Ing. Martin Holubec
konzultant
Telefon: 377 235 379
Mobil: 603 554 908
E-mail: holubec@bic.cz