Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Kolaudace

28. 3. 2012 byl vydán kolaudační souhlas pro akci Plzeňský vědecko technologický park II. Areál je tedy způsobilý k užívání a ke službě inovačním firmám.