Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

KYBERNETICKÁ REVOLUCE.cz aneb PRŮMYSL 4.0 V PRAXI

Sdružení CzechInno pořádá ve spolupráci s partnery regionální akce k tématu praktických aspektů implementace novinek souhrnně označovaných jako „Průmysl 4.0“ ve firemním prostředí.

První z nich proběhne 24. ledna 2017 od 9 hodin ve Vědeckotechnickém parku Plzeň  pod názvem „Kybernetická revoluce.cz aneb Průmysl 4.0 v praxi“

Účastníci se dovědí:

  • co vše se pod pojmem Průmysl 4.0 skrývá,
  • jaké nové technologie jsou k dispozici,
  • jak získat na pořízení těchto technologií prostředky,
  • jak je efektivně sdílet s ostatními firmami,
  • jaké nároky budou tyto novinky klást na kvalifikaci zaměstnanců,
  • jakým bezpečnostním či právním úskalím je třeba se vyhnout.

Sami si pak mohou vyhodnotit, nakolik je podnik na všechny tyto novinky připraven či jaké kroky musí ke své připravenosti podniknout.

Program a další průběžně aktualizované informace naleznete zde.

Bezplatný vstup na akci získáte registrací online zde, a to po zadání hesla „BIC“ do pole „Poznámka“ v přihlašovacím formuláři.

POZOR! Kapacita prostor je omezena! Zajistěte si proto svou registraci co nejdříve.