Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015

Rada Plzeňského kraje schválila 15. prosince 2014 dotační titul Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2015.

Malé a střední podniky z Plzeňského kraje mohou do 23. února 2015 podávat žádosti o dotace na nákup odborných služeb výzkumných organizací. V rámci dotačního titulu jim kraj přispěje až 75 % z celkové ceny služeb bez DPH, maximálně však 100 tis. Kč. Bude-li žádost schválena, služby musí být poskytnuty nejpozději do 31. října 2015. Cílem podpory je využít odborný potenciál místních výzkumných organizací a vysokých škol k rozvoji firem a napomoci tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

V roce 2014 bylo v rámci Podnikatelských voucherů Plzeňského kraje podpořeno 12 podniků, které získaly podporu v celkové výši přes 1 mil. Kč. Byli tak uspokojeni všichni žadatelé, kteří podali žádost o dotaci a využili služby výzkumných organizací v souladu s podmínkami dotačního titulu. Na rok 2015 vyhradil Plzeňský kraj 2 mil. Kč.

Přehled základních informací o dotačním titulu najdete zde.

Kompletní dokumentaci a formuláře najdete zde.

 

Informace k dotačnímu titulu a konzultace při přípravě žádosti poskytují poradci BIC Plzeň:

Ing. Zbyněk Doležal, dolezal@bic.cz, 603 512 849

Ing. Martin Holubec, holubec@bic.cz, 603 554 908

Ing. Jaroslav Sobotka, sobotka@bic.cz, 603 418 653