Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Dotace 150 tis. Kč pro firmy na nákup služeb výzkumných organizací

Od 23. ledna 2017 bude možné podávat žádosti do dotačního titulu Podnikatelské vouchery Plzeňského kraje 2017. Jedná se již o 4. kolo tohoto dotačního titulu, na které Plzeňský kraj alokoval prostředky ve výši 3 miliony korun.
Jeho cílem je intenzivnější spolupráce mezi podnikatelskými subjekty Plzeňského kraje a výzkumnými organizacemi z Plzeňského kraje, která vede k rozvoji podniků a ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % z ceny služeb nakoupených od výzkumné organizace, nejvýše však 150 tis. Kč.

Dotované služby mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru.
  • Vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.
  • Návrh designu výrobků.

Žádosti se přijímají do 8. března 2017.

Více informací najdete na stránkách Plzeňského kraje, zde.
Zájemci o pomoc s přípravou žádosti mohou kontaktovat konzultanty BIC Plzeň: Ing. Zbyňka Doležala, Ing. Martina Holubce, tel.: 377 235 379.