Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Poklep základního kamene budovy H2

Tisková zpráva

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Poklep základního kamene budovy H2
19. 9. 2018

Společnost Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (dále „VTP a.s.“) vlastněná městem Plzní byla založena v roce 2005 a v roce 2008 zahájila provoz prvních 4980 m2 kancelářských a poloprovozních prostor (dále „VTP I“). Na základě mandátní resp. příkazní smlouvy a ve sdružení se společností BIC Plzeň spravuje dále VTP a.s. 5102 m2 prostor vybudovaných v rámci projektu PVTP II resp. 1267 m2 prostor vybudovaných v rámci projektu PVTP III, tedy druhé a třetí etapy výstavby vědeckotechnického parku, jež byly obě realizovány přímo městem Plzní.

Od roku 2016 probíhají intenzivní práce na přípravě a realizaci výstavby nejnovější budovy označené H2. Závěrem roku 2017 byla podána žádost o dotaci na výstavbu do operačního programu OPPIK, která prošla příslušným hodnocením, a v srpnu 2018 bylo podepsáno rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 50% předpokládaných způsobilých výdajů.

Již dne 9. 3. 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby s předpokládaným předáním dokončeného díla v září 2019. Stavba nového objektu byla zahájena v červenci 2018. Dne 19. 9. 2018 proběhl ceremoniál slavnostního poklepu základního kamene, kterého se mimo jiné význačné hosty zúčastnili primátor města Plzně Martin Zrzavecký, předseda představenstva VTP a.s. Roman Jurečko, předseda představenstva společnosti Berger Bohemia a.s. Ing. Zdeněk Pilík a Ing. Martin Novotný jako zástupce společnosti MBtech Bohemia s.r.o., budoucího nájemce celé budovy H2. Společnost MBtech Bohemia poskytuje již 22 let engineeringové služby firmám na Českém i mezinárodním trhu a je významným subjektem na poli inovací v plzeňském regionu. Je součástí francouzské skupiny AKKA Technologies, přičemž momentálně probíhá proces změny značky z MBtech na AKKA.

Výstavbou nové budovy opět vzroste kapacita inovační infrastruktury v Plzni. Nabídka bude rozšířena o téměř 1173 m2 ploch k pronájmu. Ačkoliv jsou tyto prostory již nyní určeny pro jediného nájemce, díky optimalizaci využití stávajících prostor dojde k uvolnění části v současné době obsazených kapacit, které budou moci být poskytnuty malým a středním inovačním firmám. Inovační infrastruktura v Plzni se díky nové budově opět kvalitativně i kvantitativně posune o krok kupředu.

VTP a.s.
Plzeň
19. 9. 2018

Předseda představenstva VTP a.s. Roman Jurečko