Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Semináře Úřadu průmyslového vlastnictví

 Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá počátkem roku semináře pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost:

- "Databáze ochranných známek", který se koná dne 28. 1. 2015
- "Technická řešení – vynález / užitný vzor", který se koná dne 11. 2. 2015
- "Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze Espacenet", který se koná dne 25. 2. 2015
- "Databáze ESPACENET", který se koná dne 18. 3. 2015

Účast na seminářích je zdarma. Bližší informace o obsahu jednotlivých seminářů a o způsobu registrace naleznete zde.