Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Slavnostní otevření

2. 4. 2012 se areál PVTP II slavnostně otevírá. Na slavnostním aktu přislíbili účast ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, primátor města Plzně Martin Baxa, poslanci a senátoři Jiří Bis, Milada Emmerová, Ivana Levá, Karel Šidlo a Václav Votava, ředitelka odboru implementace strukturálních fondů Zuzana Matějíčková, zástupci CzechInvestu  a další významní hosté. Při příležitosti přítomnosti pana ministra průmyslu a obchodu v Plzni se též v prostorách PVTP I uskuteční jeho setkání s podnikateli formou moderované diskuse.