Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Výběrové řízení na zajištění ostrahy areálu VTP

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., IČO: 26392054, se sídlem Teslova 1202/3, Skvrňany, 301 00 Plzeň oznamuje, že společně se Statutárním městem Plzeň zahájily zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby, jejichž předmětem je zajištění ostrahy Vědeckotechnického parku Plzeň, hlavní CPV kód – 79710000. Veřejná zakázka je zadávána formou otevřeného řízení, přičemž lhůta pro doručení nabídek je 16.05.2017 v 10.00 hod.

Bližší informace k veřejné zakázce je možné získat ve Věstníku veřejných zakázek ČR - https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/20331 a na profilu zadavatele http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/3d2043ef-f8af-480c-8692-862c21044bb9