Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Podpora podnikatelů

Podpůrná síť pro podnikatele

Podpůrná síť pro podnikatele

21. 3. 2012

V areálu Vědeckotechnického parku Plzeň v prostorách PVTP I jsou lokalizovány subjekty, které spoluvytvářejí síť podporující podnikatelské aktivity. Konkrétně se jedná o regionální kancelář agentury CzechInvest a Regionální hospodářskou komoru Plzeňského kraje. Dále zde sídlí i Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ,…