Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Čeští vynálezci v roce 2013

Čeští vynálezci v roce 2013

Český statistický úřad zveřejnil patentovou databázi obsahující podrobné údaje o podaných patentových přihláškách, udělených patentech a zapsaných užitných vzorech za roky 1995 až 2013, a to v celé řadě třídění jdoucích nad rámec dat standardně publikovaných patentovými úřady.

Přístup do databáze naleznete zde