Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

EUREKA a EUROSTARS – mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích

EUREKA a EUROSTARS – mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích

Uzávěrka 9. výzvy programu EUROSTARS – mezinárodního programu na podporu mezinárodní spolupráce zejména malých a středních firem je plánována na 20. září 2012.

Výzva  veřejné soutěže v programu EUREKA (nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami) byla vyhlášena 20. června s  termínem pro podání projektů  do 7. září 2012.
Pro bližší informace o možnostech zapojení do programů EUREKA a EUROSTARS či navázání mezinárodní spolupráce se lze obrátit na BIC Plzeň-  Ing. Jaroslav Sobotka, tel. 377 205 206, e-mail: sobotka@bic.cz .