Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Inovační think tank

Inovační think tank

 

Dne 29. září se ve vědeckotechnickém parku uskuteční regionální workshop inovačního think-tanku, na kterém budou představeny výsledky terénního průzkumu Inovačního potenciálu v ČR (projekt INKA). Odpolední část pak bude věnována tématu „Od výroby k vyšší přidané hodnotě“, své zkušenosti představí společnost Doosan Škoda Power, s. r. o. Následovat bude Kulatý stůl se zástupci regionálních firem a institucí. Celý program završí blok věnovaný tématu 4. průmyslové revoluce.
Na akci se můžete registrovat zde. Podrobný program akce je uveden níže.
 
 
Agenda workshopu Inovačního think tanku
Plzeň 29. 9. 2015
 
9:00       Registrace
9:30       Úvodní představení TA ČR a Inovačního think tanku
9:45       INKA - výsledky průzkumu Inovační kapacity 1. část (Pavel Jovanovič, Berman Group)
 
10:45     Coffee break
 
11:00     INKA – výsledky průzkumu Inovační kapacity 2. část + diskuse
 
12:00     Oběd + networking
 
12:30     Inovační příklad z praxe: Doosan Škoda Power s.r.o. (Jiří Fiala)
13:00     Kulatý stůl: Od výroby k vyšší přidané hodnotě
                Jiří Fiala, Doosan Škoda Power s.r.o.
                Jana Klementová, BIC Plzeň
                Stanislav Němeček, Matex PM, s.r.o.
                Libor Kraus, Comtes FHT a.s. (tbc)
 
14:00     Přestávka
 
14:15     Čtvrtá průmyslová revoluce (Roman Šiser)
14:30     Workshopy: Jak se připravit na 4. průmyslovou revoluci?
15:15     Vyhodnocení kulatého stolu/workshopů, závěr 
               Doporučení na regionální a národní úrovni
               Podněty k budoucí roli TA ČR          
15:45     Prohlídka VTP Plzeň (Jan Černý)

16:30     Závěr akce