Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

OP PIK - první výzvy k podávání žádostí o dotace

OP PIK - první výzvy k podávání žádostí o dotace

Na záčátku června byl zahájen příjem žádostí o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost (OP PIK).

Výzvy k podávání projektů se zatím týkají těchto 10 programů podpory:

POTENCIÁL
Přístrojové a technologické vybavení center průmyslového výzkumu a vývoje, popř. i výstavba či rekonstrukce objektů těchto center (u MSP i osobní náklady odborných pracovníků centra)
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
50 %2 - 75 mil. Kč1,5 mld. Kč
INOVACE - inovační projekt
Pořízení moderních strojů a zařízení, nutných k zavedení inovace (zejména výsledků výzkumu a vývoje) do výrobní praxe.
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
25/35/45 %1 - 100 mil. Kč4 mld. Kč
PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU
Partnerství pro přenos znalostí z vysoké školy do podniku (MSP). Znalostní transfer je založen na práci absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za pomoci a dohledu vybraného akademického pracoviště.
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
70 %0,5 - 3,5 mil. Kč300 mil. Kč
SPOLUPRÁCE - KLASTRY
Tvorba a rozvoj klastrů: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastrů, rozvoj klastrové organizace (sdružení MSP - minimálně 15 členů).
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
25/35/45 %dle typu projektu500 mil. Kč
TECHNOLOGIE (mikropodniky)
Podpora začínajících mikropodniků (s podnikatelskou historií max. 3 roky), a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
45 %100 - 225 tis. Kč250 mil. Kč
NEMOVITOSTI
Stavební rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (revitalizace podnikatelských ploch, rekonstrukce technicky nevyhovujících objektů) - určeno pro MSP.
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
35/45 %1 - 200 mil. Kč1,5 mld. Kč
ŠKOLICÍ STŘEDISKA
Výstavba objektů nových školicích středisek a rekonstrukce stávajících, vybavení školicích prostor a pořízení školicích programů - určeno pro MSP.
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
50 %0,5 - 5 mil. Kč500 mil. Kč
MARKETING
Podpora individuální účasti MSP na zahraničních výstavách a veletrzích, včetně marketingových propagačních materiálů a dopravy exponátů 
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
50 %0,2 - 5 mil. Kč300 mil. Kč
ÚSPORY ENERGIE
Investice vedoucí k úspoře energie (zateplení, rekonstrukce rozvodů, měření a regulace, zvyšování účinnosti procesů , využití odpadní energie, kogenerační jednotky…)
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
30/40/50 %0,5 - 200 mil. Kč5 mld. Kč
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY
Tvorba nových sofistikovaných IS/ICT řešení, budování a modernizace datových center, zřizování a provoz center sdílených služeb (stavební investice, pořízení HW a SW, osobní náklady...).
maximální míra podporyvýše podpory na projektalokace
25/35/45 %1 - 200 mil. Kč1,5 mld. Kč

Pro další informace a pomoc se zpracováním žádosti se obracejte na konzultanty BIC Plzeň: Ing. Zbyněk Doležal (dolezal@bic.cz) a Ing. Martin Holubec (holubec@bic.cz).