Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Podpora rozvoje inovativních start-up firem a komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Podpora rozvoje inovativních start-up firem a komercializace výsledků výzkumu a vývoje

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora (Amcham) vyhlašují 2. ročník soutěže adVENTURE, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Jedná se o soutěž, do které se mohou přihlásit všichni žačínající podnikatelé i jednotlivci s neotřelými nápady a nadnárodními ambicemi. Osm nejlepších bude moci prezentovat svůj projekt expertní porotě sestavené z renomovaných osobností. Finalisté budou moci své prezentace předem konzultovat se zástupci mezinárodní poradenské společnosti Deloitte a po soutěži obdrží série konzultací a praktických seminářů od dalších partnerů soutěže. Tři nejlepší projetky se mohou těšit také na individuální konzultace s investory i věcné ceny.
 
Cílem adVENTURE je:

  • poskytnout nadějným inovativním projektům zpětnou vazbu renomovaných odborníků z praxe ohledně jejich komerčního potenciálu, silných a slabých stránek projektu
  • přípravná a následná péče o projekty s největším potenciálem pro další rozvoj
  • vytvořit platformu pro neformální setkávání mladých inovátorů a začínajících podnikatelů se zástupci soukromých fondů rizikového kapitálu a business angels
  • zvýšit informovanost potenciálních investorů o projektech, které jsou v současnosti na trhu

adVENTURE může být jednou z cest ke získání kapitálu pro Vaši expanzi či nalezení obchodního partnera. Podrobnosti o vyhlášení projektu naleznete v přiloženém letáku.
 
MÁTE-LI ZÁJEM PŘIHLÁSIT SVŮJ PROJEKT,
postup a další informace naleznete zde.
 
Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 12. října 2012.