Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Program GAMA: uvádění výsledků VaV do praxe

Program GAMA: uvádění výsledků VaV do praxe

Vláda ČR schválila 12. 6. 2013 návrh nového Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, který bude realizován prostřednictvím Technologické agentury ČR v letech 2014 až 2019 v předpokládaném celkovém objemu 2 770 mil. Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu bude činit téměř 1 800 mil. Kč.

Program bude realizován po dobu 6 let, do roku 2019. Má dva podprogramy:

  • první je zaměřen na podporu projektů výzkumných organizací,
  • druhý na podporu výzkumu realizovaného zejména firmami.

První výzva v prvním podprogramu je plánována na podzim letošního roku a projekty budou financovány od roku 2014. Následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně u podprogramu 1 až do roku 2016, u podprogramu 2 v letech 2014 až 2017.

Cílem programu je co nejrychleji dostat dobré nápady a výsledky výzkumu do praxe.

  • Prvním nástrojem k tomu je podpora výzkumných organizací tak, aby ony samy mohly poskytnout finanční prostředky na realizaci projektů aplikovaného výzkumu svým pracovníkům.
  • Druhým nástrojem je podpora firem, resp. spolupráce firem a výzkumných organizací tak, aby mohly dokončit výzkum, který je perspektivní až do praktického využití. To umožní pomoci vyřešit relativně častý problém, který nastává při uvádění konkrétních výsledků výzkumu do praxe. Často se stává, že výzkum je úspěšný, podaří se vyvinout funkční vzorek, navrhnout technologii, ale chybí finanční prostředky na uvedení do provozu nebo výroby.

Celkové výdaje na program mají činit 2.770 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu téměř 1,8 mld. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží.

Schválení programu GAMA vládou umožňuje následné aktivity TA ČR, kterými budou potenciální předkladatelé projektů informováni o možnostech podpory. Zejména první podprogram je způsobem poskytování podpory v České republice neobvyklý. Budou v něm využity výsledky projektu EF TRANS, který z prostředků strukturálních fondů EU realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Výsledky projektu EF TRANS zde.