Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“ vyhlášen

Program „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“ vyhlášen

 

 

 

Zastupitelstvo města Plzně schválilo na svém zasedání dne 18. 6. 2015 program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“. Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2015. Jedná se již o druhé kolo programu. Město Plzeň alokovalo na program pro roky 2015-16 celkové prostředky ve výši 2.000.000,- Kč.

Cílem programu „Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16“ je posílit inovační aktivity firem a přispět tak  ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Podnikatelské subjekty z Plzeňského kraje mohou účastí v programu získat dotaci na nákup služeb založených na znalostech poskytovaných výzkumnými organizacemi z Plzeňského kraje.

Firmy mohou získat dotaci ve výši až 75 % ceny služeb, nejvýše však 150.000,- Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace 40 %).

Příjem žádostí firem o dotaci: od 1. 9. 2015 do 19 10. 2015.

Pro více informací k účasti v programu se prosím obraťte na konzultanty BIC - Podnikatelského a inovačního centra, které bude od 1.9. rovněž přijímat žádosti o dotaci.

Ing. Jana Klementová, tel. 603 424 273

Ing. Martin Holubec, tel. 603 554 908

Ing. Zbyněk Doležal, tel. 603 512 849

 

Více informací, formuláře a znění programu ke stažení zde.