Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Psaní projektu v oblasti energetiky

Psaní projektu v oblasti energetiky

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 18. září 2013 pro oblast energetiky připravovaného programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace seminář, primárně určený pro účastníky, kteří dosud nemají větší zkušenosti se zapojením do projektů rámcových programů EU na podporu vědy a výzkumu.  

 
Psaní projektu v oblasti energetiky
 
Datum konání: 18. září 2013
Místo konání: Technologické centrum AV CR, Ve Struhách 27, Praha 6,
konferenční místnost Vltava.
Záměrem semináře je seznámit účastníky se zásadami psaní projektu programu HORIZONT 2020 (H2020), téma Bezpečná, čistá a účinná energie.
 
P R O G R A M
9.30 – 10.00 Registrace
10.00 – 10.15 Program Horizont 2020 – aktuální situace
Veronika Korittová, TC AV CR
 
10.15 – 11.15 Zásady přípravy projektu
Eva Hillerová, TC AV CR
 
11:15 – 11:45 Energetika v programu Horizont 2020
Veronika Korittová, TC AV CR
 
11:45 – 12:00 Hlavní aktéři evropského výzkumu v oblasti energetiky
Daniel Frank, TC AV CR
 
12.00 – 12.45 Neformální diskuse s občerstvením
 
Po každé přednášce bude dán prostor pro diskusi.
 
Registrace je možná do 16. 9. 2013 (do 12:00) nebo do vyčerpání kapacity konferenční místnosti na: http://geform.tc.cz/projekty_energetika/. Registrace Vám bude následně potvrzena e-mailem. Účast na semináři je bez poplatku, náklady jsou hrazeny z projektu LM2010010 (CZERA II), podporovaného MŠMT.