Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PODPROGRAMU 1 PROGRAMU GAMA

VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PODPROGRAMU 1 PROGRAMU GAMA

 Technologická agentura ČR informuje, že 1. veřejná soutěž podprogramu 1 programu GAMA bude vyhlášena dne 30. ledna 2014.

Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.
 
Více informací k programu, vyhlašované veřejné soutěži, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže naleznete zde.