Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Výroční konference Enterprise Europe Network ČR proběhla 17.12.2012 v Praze

Výroční konference Enterprise Europe Network ČR proběhla 17.12.2012 v Praze

Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU byla tématem výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamber of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj pod záštitou místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Přemysla Sobotky dne 17. prosince 2012 v hotelu Corinthia Prague v Praze. Služby sítě Enterprise Europe Network v plzeňském regionu zajišťuje BIC Plzeň.

Více o službách sítě Enterprise Europe Network poskytnou konzultanti BIC Plzeň – www.bic.cz.