Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Budova C1

Základní informace

Samostatně stojící dvoupodlažní objekt. 1. NP objektu tvořeno poloprovozními prostory (zkušebna/laboratoř) a jejich příslušenstvím, 2. NP s dominantním funkčním využitím jako kancelářské prostory. Příjezd k objektu po veřejně přístupných komunikacích. (Pozn.: výměry dílen uvedeny vč. prostor technického príslušenství).

Dispozice

Počet podlaží:2
Celková podlažní plocha:973,58 m2

I. NP

Celkem:502,87 m2
Zkušebně/laboratoři:*391,05 m2

* Dodatek:
Celkem rozděleno na dva zkušební provozy - 176,93 m2 + 241,12 m2

Plocha 1. NP je dále tvořena komunikacemi a technickým zázemím objektu. Výše uvedená plocha zkušeben a laboratoří je čistá plocha - ve výměrách nejsou započítány plochy příslušenství (šatny a sociální zázemí), které přináleží ke každé zkušebně/laboratoři.

II. NP

Celkem:470,66 m2
Kanceláře:169,16 m2
Techn. pracoviště:36,33 m2
Sklady:19,38 m2
Zasedací místnosti:59,48 m2

Ve 2. NP se dále nachází sociální příslušenství (vč. 1x pohotovostní sprchy), kuchyňka (plně vybavená vč. vestavěných spotřebičů), denní místnost.

  

Jednotka - zkušebna/laboratoř

Velikost:dvě sekce: 176,93 m2 + 214,12 m2
Světlá výška:3,74 m, resp. 3,85 m

Laboratoř má toto příslušenství: šatna, umývárna (1x sprcha), WC
Zkušebna má toto příslušenství: umývárna, WC

Jednotka - kancelář

Velikost:od 18,12 m2 do 26,06 m2
Světlá výška:3,00 m