Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Budova C2

Základní informace

Samostatně stojící dvoupodlažní objekt. 1. NP objektu tvořeno poloprovozními prostory a jejich příslušenstvím, 2. NP s dominantním funkčním využitím jako kancelářské prostory. Příjezd k objektu po veřejně přístupných komunikacích.

Dispozice

Počet podlaží:2
Celková podlažní plocha:837,22 m2

I. NP

Celkem:423,20 m2
Poloprovoz:*317,51 m2

* Dodatek:
Celkem 3 sekce: 78,84 m2, 159,66 m2 a 79,00 m2

Plocha 1.NP je dále tvořena komunikacemi a technickým zázemím objektu. Výše uvedená plocha je čistá plocha poloprovozu - ve výměrách nejsou započítány plochy příslušenství (šatny a sociální zázemí), které přináleží ke každé sekci.

II. NP

Celkem:414,02 m2
Kanceláře:166,38 m2
Odpočinková zóna,
prostor kopírky
30,57 m2
Zasedací místnost:35,61 m2

Ve 2. NP se dále nachází sociální příslušenství (vč. 1x pohotovostní sprchy), kuchyňka (plně vybavená vč. vestavěných spotřebičů) a technické příslušenství datové sítě.

  

Jednotka - poloprovozní sekce

Velikost:celkem 3 sekce: 78,84 m2, 153,66 m2 a 73,00 m2
Světlá výška:3,74 m

Každá ze tří sekcí v 1. NP má vlastní příslušenství: šatnu, umývárnu, WC.

Jednotka - kancelář

Počet kanceláří:7
Velikost:od 17,43 m2 do 35,35 m2
Světlá výška:3,00 m