Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Aktuálně

Kolaudace

28. 3. 2012

28. 3. 2012 byl vydán kolaudační souhlas pro akci Plzeňský vědecko technologický park II. Areál je tedy způsobilý k užívání a ke službě inovačním firmám.


Oficiální předání dokončeného areálu

30. 3. 2012

30. 3. 2012 byl dokončený areál PVTP II oficiálně předán zhotovitelem, společností Metrostav a.s., městu Plzni. Své role se tak naplno může ujmout i správce areálu - Sdružení pro služby VTP.


Slavnostní otevření

31. 3. 2012

2. 4. 2012 se areál PVTP II slavnostně otevírá. Na slavnostním aktu přislíbili účast ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba, hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, primátor města Plzně Martin Baxa, poslanci a senátoři Jiří Bis, Milada Emmerová, Ivana Levá, Karel Šidlo a Václav Votava, ředitelka odboru …


Technologická burza v oboru nanotechnologií Match2NMP

12. 4. 2012

BIC Plzeň ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd a společností AMIRES si dovolují pozvat začínající inovátory, nově rozvíjející start-up firmy a MSP z oboru nanotechnologií na technologickou burzu, která proběhne 27. dubna 2012 v hotelu Diplomat v Praze.Pozvánku s bližší informacemi naleznete zde.


Dotace na účast na zahraničních veletrzích

27. 4. 2012

Dne 2. dubna 2012 bylo vyhlášeno druhé prodloužení Výzvy II k předkládání projektů v programu podpory MARKETING, který je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 2. května…


ZÍSKÁVÁNÍ ZDROJŮ PRO BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM PROSTŘEDNICTVÍM GRANTÚ A PATENTŮ

7. 5. 2012

Česká lékařská komora (ČLK) a Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy v Praze pořádají dne 16. Května 2012 mimořádný vzdělávací seminář pod záštitou děkana doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., za účasti profesora Státní univerzity New York a ředitele Neuroscience Research Institute, profesora George B. Stefana.Pozvánku…


VYHLÁŠENÍ 3. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU ALFA

11. 6. 2012

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. června 2012 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Bližší informace naleznete zde. Pro posouzení vývojového záměru a pomoc při zpracování projektové přihlášky se můžete obrátit na…


Dotace na podniková vývojová centra

19. 6. 2012

 Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechInvest se dohodli na základních parametrech prodloužení III. Výzvy programu Potenciál. Výzva bude vyhlášena v červenci 2012.  Příjem registračních žádostí bude zahájen 13. srpna a ukončen 15. října. Plné žádosti bude možné podávat od 17. září do 16.…


CzechAccelerator 2011 – 2014 otevírá IV. výzvu

4. 7. 2012

 CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásil již IV. výzvu do projektu CzechAccelerator 2011-2014, který je určen pro malé a střední technologické firmy.  Výzva, která je otevřena od 27. 6. 2012 do 14. 9. 2012, je určena pro firmy, které by rády rozvíjely své podnikatelské plány a projekty,…


Dotace na podniková vývojová centra

31. 7. 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo prodloužení III. výzvy programu Potenciál. Příjem registračních žádostí bude zahájen 13. srpna a ukončen 15. října 2012. Plné žádosti bude možné podávat od 17. září do 16. listopadu 2012. Plánovaná alokace na tuto výzvu činí 2 mld. Kč.Dotace ve výši až 50 mil. Kč se poskytují na …


Mezinárodní kooperační setkání v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií ve Francii

9. 8. 2012

BIC Plzeň nabízí českým subjektům (firmám, výzkumným a vývojovým institucím) možnost účasti na prestižním mezinárodním kooperačním setkání při veletrhu MICRONORA. Tento veletrh patří mezi nejnavštěvovanější veletrhy v oboru mikrotechnologií a nanotechnologií. Minulý ročník navštívilo téměř 15 tisíc návštěvníků z 51 zemí a …


EUREKA a EUROSTARS – mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích

9. 8. 2012

Uzávěrka 9. výzvy programu EUROSTARS – mezinárodního programu na podporu mezinárodní spolupráce zejména malých a středních firem je plánována na 20. září 2012. Výzva  veřejné soutěže v programu EUREKA (nadnárodní spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami) byla vyhlášena 20. června s …


Obchodní a technologické setkání dodavatelů automobilového průmyslu Business Matching

7. 9. 2012

Ve dnech 10. – 11. října 2012 se při mezinárodním veletrhu IZB ve Wolfsburgu uskuteční  obchodní a technologické setkání dodavatelů automobilového průmyslu Business Matching. Akce je určená pro vystavovatele a návštěvníky z řad dodavatelských společností nebo výzkumných organizací se zájmem o technologickou…


Podpora rozvoje inovativních start-up firem a komercializace výsledků výzkumu a vývoje

13. 9. 2012

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora (Amcham) vyhlašují 2. ročník soutěže adVENTURE, jejímž cílem je podpořit rozvoj inovativních start-up firem a komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Jedná se o soutěž, do které se mohou přihlásit všichni žačínající podnikatelé i jednotlivci s …


Competitive Intelligence: Udržte krok s konkurencí

19. 10. 2012

Dne 6. Listopadu 2012 pořádá BIC Plzeň seminář, jehož cílem je přiblížit účastníkům problematiku Competitive Intelligence. Jedná se o nástroj, kterým firmy analyzují konkurenční prostředí a hledají nové příležitosti. Účastníci se dozvědí, které informační zdroje jsou pro ně klíčové, či jak využít volně dostupné nástroje v boji proti…


1 | 2 | 3 | 4 Další