Informace: info@vtpplzen.cz, +420 378 055 911
EN CZ

Aktuálně

Festival Česká inovace- 27.2.2013 v Národní technické knihovně v Praze

2. 1. 2013

Festival Česká inovace je přehlídkou inovativních nápadů jednotlivců, studentů, malých, středních i velkých firem z celé České republiky a z rozmanité palety oborů. Je ale také fórem, na kterém se inovátoři potkají s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí, od inovačního managementu přes…


Výroční konference Enterprise Europe Network ČR proběhla 17.12.2012 v Praze

2. 1. 2013

Podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU byla tématem výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamber of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj pod záštitou…


Program GAMA: uvádění výsledků VaV do praxe

18. 6. 2013

Vláda ČR schválila 12. 6. 2013 návrh nového Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, který bude realizován prostřednictvím Technologické agentury ČR v letech 2014 až 2019 v předpokládaném celkovém objemu 2 770 mil. Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu bude činit téměř 1 800 mil. Kč.Program bude…


Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR

10. 7. 2013

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR, ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, vyhlašují třetí ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku a Ceny TAČR. Projekt je realizován pod záštitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.…


Národní portál pro evropský výzkum

21. 8. 2013

Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Webový portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA). Web představuje jednotlivá výzkumná odvětví i mechanismy financování výzkumu a …


Psaní projektu v oblasti energetiky

3. 9. 2013

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 18. září 2013 pro oblast energetiky připravovaného programu Horizont 2020 pro výzkum a inovace seminář, primárně určený pro účastníky, kteří dosud nemají větší zkušenosti se zapojením do projektů rámcových programů EU na podporu vědy a výzkumu.   Psaní projektu v oblasti energetiky&…


Přihlašte svou inovaci do Soutěže Česká inovace 2013

16. 9. 2013

Soutěž Česká inovace, která se stala významnou platformou pro inovativní pak v rámci České republiky, zahajuje již svůj třetí ročník. Hlásit se mohou nápady a inovace od jednotlivců přes malé i velké firmy až po veřejnou správu. Hodnotit je bude téměř stočlenná odborná porota v pěti kategoriích.Uzávěrka soutěže je 15.…


VYHLÁŠENÍ 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PODPROGRAMU 1 PROGRAMU GAMA

10. 1. 2014

 Technologická agentura ČR informuje, že 1. veřejná soutěž podprogramu 1 programu GAMA bude vyhlášena dne 30. ledna 2014.Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického…


OD ZÁKLADU DANĚ UŽ JE MOŽNĚ ODEČÍST I SMLUVNÍ VÝZKUM

11. 2. 2014

Od začátku letošního roku se výrazně rozšířily možnosti, jakými mohou firmy při podpoře výzkumných aktivit získat daňové výhody. Nově si totiž mohou od základu daně odečíst i náklady na výzkum, který zaplatí výzkumným organizacím. Dosud si přitom mohly odečíst jen výdaje na výzkum, který prováděly samy.Více informací o možnosti odečítat…


Čeští vynálezci v roce 2013

18. 4. 2014

Český statistický úřad zveřejnil patentovou databázi obsahující podrobné údaje o podaných patentových přihláškách, udělených patentech a zapsaných užitných vzorech za roky 1995 až 2013, a to v celé řadě třídění jdoucích nad rámec dat standardně publikovaných patentovými úřady.Přístup do databáze naleznete zde


FINANCOVÁNÍ ROZVOJE FIRMY JAKO ÚČINNÝ NÁSTROJ PODPORY PODNIKÁNÍ

18. 4. 2014

Technologické centrum AV ČR pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Středočeského kraje konferenci Financování rozvoje firmy jako účinný nástroj podpory podnikání. Cílem akce je informovat o stěžejních finančních nástrojích podpory podnikání z veřejného a soukromého sektoru. Program a pokyny…


Aktualizovaná brožura k programu Horizont 2020

16. 5. 2014

Kolektiv autorů TC AV ČR vydal aktualizovanou brožuru k programu H2020. Brožura HORIZONT 2020 - stručně o programu se kromě základní struktury programu H2020 věnuje i jeho obecným rysům, finančním pravidlům či otevřenému přístupu k vědeckým informacím. V elektronické podobě si můžete brožuru stáhnout zde, tiskem vyjde…


Podpora inovací v oblasti satelitních navigací

19. 6. 2014

Inovativní projekty v oblasti satelitních navigací se mohou přihlásit do mezinárodní soutěže ESNC, kterou připravuje německá organizace AZO společně s Evropskou Komisí a GSA. European Satellite Navigation Competition hledá inovativní nápady, které se soustředí na využití navigačních systémů, a to jak profesního, tak osobního.…


Jak si ochránit duševní vlastnictví při podnikání v Číně? Poradí seminář ÚPV

25. 9. 2014

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá ve středu 15. října seminář Jak si ochránit duševní vlastnictví při podnikání v Číně. Na něm představí podporu oficiálních institucí České republiky při podnikání v Číně, poradí kde hledat informace z různých regionů Asie a přiblíží způsoby ochrany duševního vlastnictví a …


Vědeckotechnický park Plzeň má nové video

30. 9. 2014

Zhlédněnte naše nové video!